OM OSS


Kattehjelpen Drammen og omegn er en liten frivillig dyrevernorganisasjon i Drammensområdet som dekker et stort område.


Vår fritid brukes til å hjelpe dyr og spesielt eierløse katter.

Vårt hovedformål er å jobbe for økt forståelse for dyrs rettigheter, og hjelpe katter slik at de får en høyere status i samfunnet.

Noe av vårt arbeid er å informere og hjelpe folk til å kastrere kattene sine, samt gi råd om kattehold.

Donasjoner og gaver

Ønsker du å bidra økonomisk til Kattehjelpen Drammen og omegn kan følgende kontonummer benyttes: 1503.74.46553. VIPPS: 16644

Ønsker du å donere mat, kattesand og utstyr kan du ta kontakt via e-post: post@kattehjelpen.no eller via vår Facebookgruppe med samme navn som organisasjonen.

Formål og vedtekter

Kattehjelpen Drammen og omegn er en frivillig organisasjon som har sitt virke i Drammensregionen. 


Organisasjonsnummer 912 741 745.

Stiftelsesdato 01.03.2011


Organisasjonen har valgt å IKKE ha betalende medlemsskap.


Hovedformål:

Organisasjonen har som hovedformål å jobbe for økt forståelse for dyrs rettigheter og hjelpe katter slik at de får en høyere status i samfunnet.


Vedtekter:

  • Arbeide frivillig for dyrevern, gjennom direkte tiltak. 
  • Arbeide for human adferd ovenfor dyr og human behandling av tamme og eierløse dyr. 
  • Arbeide for bekjempelse av dyremishandling, dårlig behandling av dyr og herunder varsle Mattilsynet i enkeltsaker. 
  • Bekjempe masseproduksjon av kjæledyr. Jobbe for økt forståelse for at dyr har rettigheter som levende vesener og skal ha god levestandard med muligheter for innetilværelse på kalde vinterdager, pass i ferier, med mer. 

Vi synes ikke det er riktig at et dyr blir overlatt til seg selv når eier ikke vil ha ansvaret for dyret lenger.


Styret:

  • Hilde Johansen Strysse
  • Rita Klont
  • Ann-Kristin Kleven
  • Marit Strysse