Kattehjelpen Drammen og omegn er med  i FlüggerAndelen .

Dette betyr at alle som ønsker kan får 20% rabatt på alle Flügger varer som selges til ordinær pris hos Flügger.


Oppgi Kattehjelpen Drammen og omegn eller kontonummer 888655.når du skal betale i kassen, eller bruk foreningens unike rabattkode i nettbutikken, og få minst 20% rabatt.


Hva «vinner» Kattehjelpen Drammen og omegn på dette?

Kattehjelpen får 5% årlig støtte beregnet ut fra det kunder har handlet for når de har oppgitt Kattehjelpen Drammen og omegn eller nummer 888655.

Katter til adopsjon

Katter som er klare til adopsjon finnes du i våre annonser på FinnHold av katt


Å ha kjæledyr medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en ”bruk og kast”-vare, men et levende og følende individ. 


Du må tenke nøye gjennom om et kjæledyr passer inn i hverdagen din. Se veilereden til Mattilsynet om Hold av katt

Les mer

Plikt til å varsle


Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning.


Les mer

Hjelpeplikt


Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.


Les mer

Lov om dyrevelferd


Alle bør sette seg inn i Lov om dyrevelferd, uansett om man er dyreeier eller ikke. 

Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.  

Les mer