Sykdom hos katt

Hvis katten oppfører seg unormalt bør man føle nøye med og ikke vente med å kontakte veterinær.

Når katten ikke drikker eller spiser bør man straks kontakte veterinær. Har for eksempel katten fått nyreproblemer er dette viktig å straks få avklart da dette i enkelte tilfeller kan være dødelig.

Vi har ikke valgt å gå nærmere inn på de ulike sykdommene, da vi vil at katten skal vurderes av veterinær slik at katten får den beste behandling med det samme.