Mark og parasitter

Både kattunger og voksne katter må med jevne mellomrom behandles for mark. Innekatter bør behandles 2 ganger i året. Utekatter  ca. 3-4 ganger i året.

Innvolsorm eller mark som folk flest kaller det, lever av tarminnholdet hos katten. Marken kan skade tarmen som igjen kan føre til symptomer på at katten får i seg for lite næring.

Ved mark kan kattunger få for dårlig vekst, de kan bli tynne, pjuskete, ha dårlig pels osv. Voksne katter kan få diarè, oppkast og forstoppelse. Immunsystemet kan også svekkes, slik at kattene blir mer utsatt for andre sykdommer.

De kan også få dårligere effekt av vaksiner som er viktig for katten.

Man skal huske at selv om man ikke ser larver eller voksen mark i avføringen, kan fremdeles katten ha mark.

Et eller flere av punktene nedenfor kan være tegn på at katten har innvollsorm:
- Katten klør og slikker seg bak
- Ledd av bendelorm i avføring i pels
- Avmagring
- Glansløs pels
- Diarè
- Hoste
- Brekninger
- Utspilt buk
- Forstoppelse

De mest vanlige typer for mark (innvollsorm) er SPOLORM og BENDELORM

SPOLORM
Spolorm ser ut som lange tråder av spaghetti. Den lever i tarmen og legger egg. Katten kan bli smittet ved at de spiser egg og larver som har kommet ut i et annet dyrs avføring. Drektige og diegivende katter smitter ungene sine enten via livmoren eller gjennom morsmelken. Spolormen ses i avføring, men den kan også ses hvis katten kaster opp.

BENDELOROM
Bendelorm er vanlig hos utekatter og katter som jakter. Det finnes flere arter og den vanligste heter Taenia taeniaeformis. Bendelform har en livssyklus som omfatter flere stadier. Egg smitter fra vertsdyret til mulige byttedyr og larrvene (mellomstadiene) utvikles v idere i mellomverten som kan være mus, andre byttedyr, fisk, lopper eller andre ansikter. Voksne ormer lever i tarmen og kan blir fra få millimeter til flere meter lange. Som larver ser bendelormen ut som små riskort og kan ofte ses ved endeåpningen og i pelsen omkring samme område.

To typer en-cellede parasitter er vanlig hos kattunger.

Giardia: Finnes på innsiden av tynntarmen, den forårsaker forstyrrelser i fordøyelsen, diarè og senere avmagring.

Koksidier: Rammer fordøyelsessystemet uten at det gir noen synlige symptomer. Det er kun veterinærer som kan identifisere disse parasittene og gi råd om behandling. I Norge, som et av de få land i verden, er markkur for katt og hund reseptbelagt.