Hvorfor kastrere?

 

Hjemløse, uønskede katter er et stort problem også i Norge.

For å forebygge uønskede drektigheter anbefales det på det sterkeste at utekatter av begge kjønn kastreres.
Andre fordeler ved kastrering av hannkatter er at blir roligere, de er mer hjemme, de slåss mindre og har mindre markeringsbehov.

Kastrering av hunnkatter gir også en roligere katt, og risikoen for livmorbetennelse og jurkreft (dersom kastreringen gjøres på et tidlig  tidspunkt) reduseres.

Den største fordelen synes vi er at man er med på å begrense antall uønskede og dumpede katter i Norge og at dette igjen fører til at katten blir mer verdsatt som individ.

NB! P-piller til katt anbefales ikke pga stor økning i risikoen for ondartet jurkreft og risiko for livmorbetennelse.

En ulempe ved kastrering av katter er at de kan legge på seg, men det finnes mange type kattefor på markedet som er spesielt for kastererte katter. På engelsk er foret merket med Sterilised.

Det er ikke noe i veien for at katten kastreres når den er ca 3-4 måneder. Gjøres dette tidlig og katten holdes inne til den er 6-9 måneder er det en stor sjanse for at du lykkes i å få en hjemmekjær katt.

Katter kan bli kjønnsmodne allerede fra 4 måneders alder, men vanligvis blir hunnkatter kjønnsmodne ved 7 måneders alder. Hannkattene blir vanligvis kjønnsmodne 1-2 måneder senere enn hunnkattene. Tidspunktet for kjønnsmodning avhenger av kroppsvekt og årstiden kattene ble født (lyspåvirkning).

Tidligere var anbefalingen at man skulle vente med å kastrere kattunger til de var kjønnsmodne. Nyere undersøkelser har vist at det ikke er noen grunn til å fraråde og kastrere kattene tidligere.

Skremselspropaganda:
Dersom man regner med at et kattepar får to kull i året, og 2,8 kattunger overlever pr kull, vil dette katteparet i løpet av 10 år ha blitt til over 80 millioner katter (forutsatt at ingen kastrerer kattene sine). Vi vet at en hunnkatt kan få opptil 4 kull pr år og at kullstørrelsen kan være enda større. Et kattepar vil dermed være opphav til en stor andel kattunger.

Kastrering av hannkatt
Kastrering av hannkatt er et enkelt kirurgisk inngrep som gjøres i full narkose der man fjerner begge testiklene via et (eller to) snitt i pungen. Det er et raskt inngrep, men vi ønsker at kattene leveres fastende om morgenen. På denne måten vil hannkattene få langtidsvirkende smertestillende i god tid før inngrepet, for å unngå en periode med utilstrekkelig smertebehandling.

Fordeler med kastrering av hannkatt:
1. Unngår dårlig samvittighet overfor naboer som stadig har kattunger.
2. Unngår skader etter slosskamper
3. Reduserer smittepress
4. Unngår streifing over flere kilometer
5. Unngår markering inne og ute - lukter like godt hele året
6. Blir mer hjemmekjær og kosete
7. Du er ikke en av årsakene til at det er for mange hjemløse katter i Norge

Kastrering av hunnkatt
Kastrering av hunnkatt er et større kirurgisk inngrep som gjøres i full narkose. Hunnkattene får også langtidsvirkende smertestillende èn times tid før inngrepet (ref. tekst under kastrering av hannkatt). Under inngrepet får de intravenøs væskebehandling og anestesien blir overvåket av en assistent. Dette er et bukinngrep hvor man fjerner eggstokker og livmor. Operasjonssåret syes i 3 lag. Det ytterste laget syes inne i huden med tråd som er absorberbar slik at det ikke er noen sting som skal fjernes i ettertid.
En nyoperert hunnkatt skal holdes inne i 7-10 dager slik at såret får gro.

Fordeler med kastrering av hunnkatt:
1. Unngår uønskede kattunger
2. Unngår bruk av p-piller og deres bivirkninger (50% av p-pille brukerne får jur-svulster)
3. Reduserer smittepress
4. Slipper løpetid
5. Slipper evt utgifter til fødselshjelp
6. Slipper å ha kattungekull som skal bo med mor og søsken i 12 uker
7. Slipper bekymringene ved å finne gode hjem til kattungene
8. Slipper utgifter for å avlive uønskede kattunger
9. Unngår markeringen fra frierne på dørmatten og husveggene.
10. Unngår at katten streifer i løpetiden og blir borte i ukesvis. I verste fall fødes kattungene ute og blir etter hvert hjemløse hvis de overlever.
11. Du er ikke en av årsakene til at det for mange hjemløse katter i Norge.

Noen lar seg skremme av prisen på inngrepet, men sammenlignet med den årlige utgiften til p-piller samt sannsynlig operasjon av jursvulster i fremtiden vil det være mye rimeligere å kastrere hunnkatten nå.

Kastrerte katter vil være utsatt for mindre smittepress enn sine ukastrerte artsfrender ved at de har mindre kontakt med andre katter.
(deler av teksten er kopiert av Veterinær Espen Slotsvik og Veterinær Linda Jokerud)

PRISER for kastrering av katt varierer. De rimeligste prisene er kampanjepriser, så husk å følge med på når det er kampanjer nær deg.

Skjermbilde 2020-10-05 kl. 20.53.28