Kattehjelpen Drammen og omegn

-den aktive organisasjonen som utgjør en forskjell

Kattehjelpen Drammen og omegn er en frivillig organisasjon som har sitt virke i Drammensområdet. Les mer om oss

Skjermbilde 2020-10-08 kl. 06.51.22

Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller ....

Les mer om hjelpeplikt: Lov om dyrevelferd

Skjermbilde 2020-10-08 kl. 07.09.17

Plikt til å varsle

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning.

Enhver som får kjennskap til at et større antall ville eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, skade eller annen lidelse utenom det normale, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.

Les mer om plikt til å varsle:

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-97/§5