Vaksinering

Hvorfor vaksinere?

Når man vaksinerer får katten beskyttelse mot ulike sykdommer. Flere av disse sykdommene finnes det ikke effektiv behandling mot, så vaksinering er viktig og effektivt. På grunn av at vi i dag er blitt flinke til å vaksinere kattene våre i Norge, har norske katter blitt bedre beskyttet mot sykdomsutbrudd. Men alle de sykdommene vi i dag vaksinerer mot finnes i miljøet, derfor er det viktig å opprettholde gode vaksinerutiner i fremtiden. Ellers kan det sies at det årlig oppdages mange tilfeller av kattepest og blir katten smittet uten å være vaksinert, har det liten mulighet til å overleve. Kattepest er svært smittsomt.

Når skal katten vaksineres?

Kattunger vaksineres mot kattepest og ”katteinfluensa” første gang når de er ca 12 uker gamle, deretter ny dose 3-4 uker senere. Da er katten grunnvaksinert. Deretter skal man vaksinere ved ett års alder. Det er debatt om vi overvaksinerer i dag. Vaksiner mot ”katteinfluensa” har beskyttelse bare i et år, mens vaksiner mot kattepest har beskyttelse i tre år. Vaksine mot ”katteinfluensa” og kattepest er en kombinasjonsvaksine, derfor blir katter i dag vaksinert hvert år.

Til voksne katter (over 2 år), som ikke har blitt vaksinert tidligere holder det med èn vaksine som grunnvaksine, deretter hvert år, om smittepresset i miljøet ikke er for stort.

Bare friske dyr skal vaksineres.

Rabiesvaksinasjon

Skal man ha med katten til et annet land enn Sverige, må man vaksinere mot rabies. Det er nye regler for innførsel av hund og katt til Norge som trådte i kraft 01.01.2012. Tidligere måtte man bruke ca 6mnd på å klarere katten før et utenlandsbesøk, men etter de nye reglene kreves kun EN rabies-vaksine. Denne må katten få minst 3 uker før innreise til Norge. Det er altså ikke lenger krav om blodprøve for å teste at katten har fått høyt nok antistoffsvar på vaksinen den har mottatt.