SYKDOM HOS KATT

Hvis katten oppfører seg unormalt bør man føle nøye med og ikke vente med å kontakte veterinær. Når katten ikke drikker eller spiser bør man straks kontakte veterinær. Har for eksempel katten fått nyreproblemer er dette viktig å straks få avklart da dette i enkelte tilfeller kan være dødelig.

Vi har ikke valgt å gå nærmere inn på de ulike sykdommene, da vi vil at katten skal vurderes av veterinær slik at katten får den beste behandling med det samme. 

Veldig mange klinikker har døgnvakt. Se eventuelt vår oversikt over veterinærer på siden vår her.

Les litt om kjente sykdommer på vedlagte link:

http://startsiden.eksperthjelp.no/sykdommer-hos-katt

http://www.dyresiden.no/katt/katt_fakta_sykdommer.php