Kattehjelpen Drammen og omegn er en liten, frivillig organisasjon som holder til i Drammensområdet.

Vår fritid brukes til å hjelpe dyr, og spesielt eierløse katter.

Vi har som hovedformål å jobbe for økt forståelse for dyrs rettigheter, og hjelpe katter slik at de får en høyere status i samfunnet.


Utvalgte katter til adopsjon, trykk HER


Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller ....

Les mer om hjelpeplikt: 


Plikt til å varsle

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning.

Enhver som får kjennskap til at et større antall ville eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, skade eller annen lidelse utenom det normale, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.

Les mer om plikt til å varsle:


Lov om dyrevelferd


Alle bør sette seg inn i Lov om dyrevelferd, uansett om man er dyreeier eller ikke. 

Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.  

Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr.                                                                                                                                                      


Støtt Kattehjelpen Drammen og omegn


Kontakt oss via skjemaet under eller via e-post: post@kattehjelpen.no


NB! Husk å skrive ditt telefonnummer når du sender mail slik at vi kan komme i kontakt med deg.